Hospice Bethlehem

In het kort

  • Aanvrager: Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem
  • Gerealiseerd: grondige renovatie en verbouwing van voormalig klooster tot highcare hospice

Pièce de résistance

Je gaat dood. Zoveel is zeker. Maar meestal staat de dood nog ver van je af. Dat is anders als je Hospice Bethlehem binnenkomt. Je weet dat voor de mensen die hier verblijven, het levenseinde nadert.

Je komt in een hartelijke omgeving. De gastvrijheid is er haast eindeloos. De professionals van Kalorama omringen de gasten én hun familie en vrienden met toewijding en deskundige zorg. De ruim 150 vrijwilligers bieden een luisterend oor en een lief gebaar. Als je ’s nachts zin hebt in een kroketje, dan gaat de frituurpan aan. En wil je nog een keer naar zee, dan gá je nog een keer naar zee.

Van Huize naar Hospice

Het is niet alleen de sociale warmte van de mensen van het hospice die iets met je doet. Ook het monumentale gebouw heeft invloed op je. Je vindt het hospice in de benedenstad van Nijmegen, met een prachtig uitzicht over de Waal. Het kan goed dat je Hospice Bethlehem nog niet eerder hebt gezien. Het ligt verscholen aan het eind van de St. Antoniusplaats, op een plek waar het lijkt alsof de geschiedenis even heeft stilgestaan.

Het hospice heeft een rijk verleden, dat zelfs teruggaat tot de middeleeuwen. In de jaren ’20 van de vorige eeuw hebben de Zusters Dominicanessen van het Allerheiligst Sacrament het gebouw gekocht. Ze lieten het voormalige herenhuis verbouwen. Het werd verhoogd en uitgebreid tot een klooster en kreeg de naam Huize Bethlehem. De zusters namen er hun intrek en ontfermden zich over moeders en kinderen in de destijds verpauperde benedenstad. Maar zoals die dingen gaan, de zusters werden ouder, de orde dunde steeds meer uit en begin 2001 verlieten de laatste zusters hun moederhuis.

In 2003 veranderde het voormalige klooster na een grondige verbouwing in een highcare hospice. Het pand ademt nu op enkele plekken nog steeds de sfeer van een klooster. In de kapel bijvoorbeeld, die een plek van bezinning en stilte is geworden, maar ook van gesprek, muziek en viering. Of in de deftige kamer van moeder-overste. “De katholieke sfeer in het pand respecteren we, maar in ons hospice is iedereen welkom, ongeacht geloof of achtergrond. We mochten onlangs een gast uit de Somalische cultuur ontvangen”, vertelt Ward Verkuylen, voorzitter van Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem.

De ster van Bethlehem

“Stichting Volksbelang heeft de start van het hospice mede mogelijk gemaakt”, zegt Carel Sweens, bestuurslid Vastgoed van Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem. “Zij zagen direct het maatschappelijk belang ervan in. In 2002 was een groot bedrag nodig om het klooster om te toveren tot hospice. Wij konden toen op genereuze steun van Stichting Volksbelang rekenen. Het effect ervan is dat er professionele en barmhartige terminale zorg mogelijk is voor mensen uit deze regio die niet thuis kunnen of willen sterven.”

Ruim 11 jaar later en zo’n 1000 gasten verder, was het gebouw toe aan een grondige opknapbeurt. Ook die renovatie heeft Volksbelang mede gefinancierd. Carel Sweens zegt: “We wilden dat de gasten en hun naasten comfortabel in het hospice konden verblijven. Dat de verpleegkundigen, artsen en de vrijwilligers hun werk er goed en liefdevol konden blijven doen. Dat is door die renovatie mogelijk gemaakt.” Ward Verkuylen heeft de grote waarde van dit hospice persoonlijk ervaren. “Het is zo dat nabestaanden terugkomen naar deze bijzondere plek. Je gaat buiten op het bankje zitten of je bezoekt nog een keer de kapel. Zo ook mijn zus en ik, en vele anderen wiens geliefden hier zijn gestorven. Je maakt hier nieuwe herinneringen. Het is een gelukkige en tegelijkertijd intense tijd.”