De stichting

Stichting Volksbelang van 1895 zet zich al sinds haar oprichting in voor de minder draagkrachtigen in de samenleving. Het eerste sociale woningbouwproject in Nijmegen werd ge├»nitieerd door de stichting met de bouw van de wijk ‘Oud Volksbelang’. Dit is de buurt tussen de Groesbeeksedwarsweg en de Prins Bernhardstraat met haar karakteristieke kopwoningen.

Door aankoop en andere nieuwbouwprojecten nam het woningbestand met de jaren een dusdanige grootte aan dat het steeds moeilijker werd het beheer van de woningen naar de oorspronkelijke richtlijnen voort te zetten.

Met de verkoop van de woningen en het vermogen dat hiermee vrijkwam zet de stichting zich nu op een andere wijze, maar volgens dezelfde doelstelling, in voor de volkshuisvesting in Nijmegen.

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Volksbelang van 1895 bestaat uit 13 personen. Het bestuur vergadert twee keer per jaar.
Voor meer informatie over de stichting en haar werkwijze kunt u per e-mail contact opnemen via secretariaat@vb1895.nl.

Statuten

De oorspronkelijke statuten zijn in 1992 gewijzigd door notaris Roes te Beuningen. Ze zijn sindsdien ongewijzigd.